Demokratiundersøgelse

Som et led i handletankens arbejde, har Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, bedt Silverbullet om at analysere og kortlægge befolkningens opfattelse af det
lokale demokrati, om der er udfordringer hermed, og i så fald hvilke udfordringer. 

Silverbullet har derfor gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt myndige borgere bosiddende i Aarhus Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er
gennemført som udsendelse via online paneler til borgere i målgruppen. Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde mellem Aarhus Kommune, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole og Silverbullet. 

Læs demokratiundersøgelsen (åbner pdf i nyt vindue)

Artikler

 1. ”Demokratiets krise er stærkt overdrevet”.
  En gennemgang af et paradoks, der på én gang peger på meget stor tilfredshed med demokratiet i Danmark, men samtidig utilfredshed med politikerne. Artiklen er skrevet af Roger Buch, Michael Bækgaard og Lone Krogsholm.
  Læs artiklen: ”Demokratiets krise er stærkt overdrevet”.

 2. "Liveformidling gør demokratiet levende".
  Artiklen handler om Handletanken for lokalt demokrati og Innovation X, der er forsøg i Aarhus på at engagere borgerne på nye måder. Artiklen er skrevet af Roger Buch, Michael Bækgaard og Lone Krogsholm.
  Læs artiklen: "Liveformidling gør demokratiet levende"..

 3. "Er internettet en gave eller en klods om benet på vores demokrati?"
  Artikel af Jane Sandberg, museumsdirektør og forfatter
  Læs artiklen: "Er internettet en gave eller en klods om benet på vores demokrati?"

 4. "Foreningsidrætten taler tydeligt – lytter politikerne?"
  Kronik af Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus
  Læs kronikken: "Foreningsidrætten taler tydeligt - lytter politikeren?"