Undersøgelser

Spørgeskemaundersøgelse: Lokalt demokrati i Aarhus Kommune

Som et led i handletankens arbejde, har Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, bedt Silverbullet om at analysere og kortlægge befolkningens opfattelse af det lokale demokrati, om der er udfordringer hermed, og i så fald hvilke udfordringer.

Læs resultatet af undersøgelsen: Spørgeskemaundersøgelse: Lokalt demokrati i Aarhus Kommune

Artikler