Idekataloget består af gode ideer og det såkaldte Demokratilab.

DemokratiLab er en samling af forskellige aktiviteter for og med borgerne som undersøger nogle af de problemstillinger, som rejses af Handletankens medlemmer.

Aktiviteterne i DemokratiLab igangsættes enten af Handletankens medlemmer eller af forskellige samarbejdspartnere.

Læs beskrivelsen af projekterne