Handletanken for lokalt demokrati

Handletanken diskuterer demokratiets udfordringer og kommer med ideer til, hvordan lokaldemokratiet styrkes.

Handletankens opgave

Udvalgets opgave

Medlemmer

Medlemmer

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater

Kalender

Kalender