Handletanken for lokalt demokrati

Handletanken diskuterer demokratiets udfordringer og kommer med ideer til, hvordan lokaldemokratiet kan styrkes.